czym są i jak z nimi walczyć?

Wykwity na kostce brukowej

Na produkowanych wyrobach betonowych może występować warstwa jasnego nalotu, będąca osadem wapiennym zwanym wykwitem. Pod względem chemicznym są to osady nierozpuszczalnego w wodzie węglanu wapnia, który odkłada się na powierzchni betonu. Powstaje on w trakcie wiązania cementu w wyniku reakcji wodorotlenku wapnia z dwutlenkiem węgla z powietrza.

Każdy odpowiadający obowiązującym normom cement zawiera wapno. Nie można sobie wyobrazić cementu bez wapna i nie istnieje nadający się do użytku beton, w którym zawartość wapna jest tak niska, aby z góry można było wykluczyć osady wapienne.

Opisane wyżej zjawisko nie ma żadnego wpływu na właściwości wyrobów betonowych oraz na jakość nawierzchni brukowych z nich wykonanych. W wyniku eksploatacji wyrobów betonowych na wolnym powietrzu następuje samoczynne rozpuszczanie i wymywanie osadów wapiennych przez wodę z opadów atmosferycznych .Dlatego w przemyśle betonowym przyjęło się, że wykwity wapienne nie stanowią podstawy do reklamacji.

Skontaktuj się

Kontakt z nami EdlerBeton