poprawne

Układanie kostki

Przed przystąpieniem do układania nawierzchni niezbędne jest gruntowne przygotowanie podłoża. Nie wystarczy bowiem zakup kostki wysokiej jakości, ważne jest też, aby podbudowa wykonana była profesjonalnie, a położona kostka nie zapadała się ani nie łamała pod wpływem użytkowania.

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać, jest usunięcie warstwy gruntu.

By nawierzchnia z kostki była trwała, konieczne jest wykonanie podbudowy o grubości odpowiedniej do przewidywanego obciążenia. Do wykonania podbudowy doskonale nadaje się żwir, grys, tłuczeń lub żużel wielkopiecowy. Wybrany materiał należy ubić, aż do uzyskania jednolitej, twardej powierzchni.

Przed rozpoczęciem układania należy wytyczyć obramowanie nawierzchni. Do wykonania obramowania, w zależności od przenoszonych przez nawierzchnię obciążeń, stosujemy ciężkie krawężniki lub lżejsze elementy wykończeniowe: obrzeża, palisady.

Kostkę brukową układamy na podsypce cementowo-piaskowej lub piaskowej. Na tak przygotowanym gruncie możemy już układać kostkę począwszy od części już ułożonej nawierzchni posuwając się po niej tak, aby nie zniszczyć przygotowanej uprzednio podsypki. Między poszczególnymi kostkami trzeba zachować kilkumilimetrowe odstępy. Zostaną one wypełnione piaskiem, którym posypujemy ułożoną nawierzchnię. Kiedy już cały piasek znajdzie się w szczelinach, a kostka zostanie dokładnie oczyszczona, powinniśmy utwardzić całą nawierzchnię. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, należy raz jeszcze uzupełnić piach w szczelinach

Skontaktuj się

Kontakt z nami EdlerBeton